Œwiadectwa energetyczne
Pokazujemy jak efektywnie zarządzać energią

Niskoemisyjne rozwiązania energetyczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wchodzące w życie od stycznia 2009 roku nowe wymagania dotyczące oceny energetycznej budynków, wprowadzają obowiązek dołączania do projektu architektoniczno-budowlanego projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Należy wyraźnie zaznaczyć, że na mocy art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa Budowlanego z obowiązku tego zwolnione są budynki o prostej konstrukcji, jak budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Metodyka wykonania charakterystyki

Charakterystyka energetyczna projektowana powinna być opracowana zgodnie z „przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej”.

Zawartość charakterystyki energetycznej zawiera informacje "w zależności od potrzeb":

  • bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
  • w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
  • parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego,
  • dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Dodatkowo, dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m3 należy sporządzić "analizę możliwości racjonalnego wykorzystania" pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Kryteria oceny energetycznej projektu budynku

         Warunki spełnienia wymagań dotyczących oszczędności energii zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r,  które mówią ,iż „budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie”. Warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli:

  • przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania, LUB;
  • wartość wskaźnika EP [kWh/(m2*rok)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia jest mniejsza od wartości granicznych określonych odpowiednio w ust. 3 pkt 1 i 2, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, określonym w pkt 2.2. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania.

Forma opracowania charakterystyki

Ustawodawca nie określił formy opracowania charakterystyki energetycznej projektowanej, zostawiając pełną swobodę projektantowi. Sugestią może być charakterystyka zamieszczona w projekcie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury opublikowanym w marcu 2008r. Wzór zamieszczony w projekcie nie znalazł się jednak w Rozporządzeniu z 6 listopada 2008r.

Przykłady obliczonych charakterystyk projektowanych można również znaleść na stronach dystrybutorów programów komputerowych wspomagających obliczenia dla potrzeb audytu energetycznego:

Przykład projektowanej charakterystyki energetycznej

Zaufali nam m.in.:

Szanowni Użytkownicy, Informujemy, że strona internetowa www.gsenergia.pl wykorzystuje pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika Strony celem dostosowania jej do jego indywidualnych preferencji oraz zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuują Państwo przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażają Państwo zgodę na użycie tych plików. Informujemy, że w każdej chwili mogą zmienić Państwo ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.