Swiadectwa energetyczne Jasło
Pokazujemy jak efektywnie zarządzać energią

Niskoemisyjne rozwiązania energetyczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72_1383044262.jpg

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla jednostek samorządów terytorialnych i ich związków to dokument będący podstawą do otrzymania dofinansowań z budżetu 2014 – 2020, szczególnie w zakresie infrastruktury i wdrażania OZE. GS ENERGIA oferuje kompleksowe przygotowanie takich opracowań, zapraszamy do współpracy.

 


Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument wyznaczający kierunki inwestycji i rozwoju gminy w latach 2014 – 2020. Opracowanie uwzglądenia obszary takie jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarkę przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarkę odpadami. Dokument musi wyznaczać prezyzyjne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Konieczne jest również ścisłe związanie postanowień planu z treścią innych dokumentów takich jak program ochrony powietrza, plan działań krótkoterminowych.

 

Wdrażanie Gospodarki Niskoemisyjnej:

 • opracowanie bazy emisyjności – w ramach tego zadania wykonywana jest  inwentaryzacja zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych oraz ewentualnie innych zanieczyszczeń z obszaru gminy w podziale na grupy źródeł (poziom szczegółowości zależy od potrzeb gminy),
 • opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (lub Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – SEAP), zawierającego mierzalne cele i projekt działań na lata 2014-2020;
 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników;
 • promocję zapisów planu w gminie.

Co oferuje GS ENERGIA:

 1. Indywidualne opracowanie dla jednostki samorządowej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (całkowicie zgodnego z wymogami Planu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) wraz z niezbędną inwentaryzacją i analizami ekonomiczno-ekologicznymi oraz harmonogramem wdrażania i finansowania zapisów Planu.
 2. Opracowanie bazy emisyjności i inwentaryzacji zużycia energii w gminie.
 3. Opracowanie analizy efektywności energetycznej obiektów i instalacji jednostek samorządowych, wskazanie szans i kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w konkretnych obiektach i całym obszarze jednostki samorządowej.
 4. Wykonanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej obiektów i instalacji.
 5. Przygotowanie wniosków o dofinansowania inwestycji, takich jak poprawa efektywności energetycznej, termomodernizacja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 6. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń.
 7. Wielopoziomowa promocja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jeżeli gmina lub miasto posiada Plan Działania na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), GS ENERGIA oferuje możliwość przystosowania go do wytycznych sporządzonych przez NFOŚiGW dla Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dodatkowe korzyści:

 • generowanie znacznych oszczędności w budżetach, dzięki optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów,

 • poprawa efektywności zarządzania wraz z wykorzystaniem potencjału miast/gmin w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń;

 • poprawę jakości powietrza poprzez realizacje Programu Ochrony Powietrza (Plany Gospodarki Niskoemisyjne są zgodne z założeniami POP);
 • poprawa wizerunku władz samorządowych w oczach mieszkańców.

 

BUDŻET NA DOFINANSOWANIA z UE na lata 2014 – 2020

Projekty w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (obecnie trwają konsultacje)

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach:

·   Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
        
„…Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w tym priorytecie inwestycyjnym będzie jednym z elementów tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej przygotowanych przez gminy, mogących zawierać miejskie audyty energetyczne…”

 

· Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

„…W ramach gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie do obszarów (głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Dokumentem takim może być każda lokalna strategia odnosząca się do kwestii związanej z zapewnieniem lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także przyczyniająca się do osiągnięcia celów pakietu energetyczno–klimatycznego 3x20…”

Aby kompleksowo wdrażać założenia Gospodarkii Niskoemisyjnej łączymy doświadczenie ekspertów z uczelni technicznych oraz Polskiej Akademii Nauk i certyfikowanych Audytorów Energetycznych.

Skontaktuj się z nami  i dowiedz się więcej.

 

Zaufali nam m.in.:

Szanowni Użytkownicy, Informujemy, że strona internetowa www.gsenergia.pl wykorzystuje pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika Strony celem dostosowania jej do jego indywidualnych preferencji oraz zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuują Państwo przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażają Państwo zgodę na użycie tych plików. Informujemy, że w każdej chwili mogą zmienić Państwo ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.