Swiadectwa energetyczne Jasło
Pokazujemy jak efektywnie zarządzać energią

Niskoemisyjne rozwiązania energetyczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
49_1268398598.gif
92_1268398627.jpg

Audyt energetyczny to fachowa ekspertyza dotycząca podejmowania decyzji i realizacji przedsięwzięć, których celem jest zmniejszenie kosztów związanych z konsumpcją energii.

 

Celem audytu energetycznego jest zaproponowanie konkretnych rozwiżań technicznych, organizacyjnych i formalnych wraz z jednoczesnym określeniem ich opłacalności.

Dokument jest swojego rodzaju studium dostępnych rozwiązań obejmującym doradztwo w zakresie podejmowani i realizacji decyzji mających prowazić do racjonalizacji zużycia energii. W audycie zawarta jest rekomendacja uzasadnionych pod względem ekonomicznym modernizacji energetycznych, najkorzystniejszych dlabadanego obiektu. Badanie określa jakie wymierne efekty przyniosą proponowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w danym obiekcie.

Ze wzgędu na stopień zaawansowania i skąplikowania audytów powinny one być przeprowadzane przez doświadczonych, kompetentnych audytorów, którzy będą w stanie zaproponować realnie najkorzystniejsze rozwiązania.

Procedura sporządzania audytu jest dość skomplikowana, a w jej wyniku otrzymujemy zestawienie kosztów, zysku, czasu zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności inwestycji. Dobrze opracowany audyt powinien zatem całościowo obrazować problem, stanowiąc podstawę do podjęcia świadomej decyzji co do modernizacji budynku.

Dokumenty wykonywane przez GS ENERGIA są zgodne z obowiązującym rozporzązeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., Nr 43, poz. 346)

W skład audytu wchodzą:

 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku,
 2. Karta audytu energetycznego budynku,
 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora,
 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku,
 5. Opis techniczny podstawowych elementów budynku,
 6. Charakterystyka energetyczna budynku,
 7. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku,
 8. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego,
 9. Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło,
 10. Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego,
 11. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie po przesz poszczególne obszary budynku,
 12. Ocena i wybór przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 13. Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego,
 14. Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT,
 15. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 16. Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 17. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 18. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji,
 19. ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU,
 20. Dodatkowe analizy (opcjonalne)  na życzenie inwestora np. raport z badania termowizyjnego itp...

Poza podstawowym zakresem audytu oferujemy rozszerzenie ekspertyzy o:

 • Niezależny audyt oświetlenia,
 • Zdjęcia termowizyjne, również panoramiczne,
 • Pomiary instalacji elektrycznej,
 • Ocenę efektywności energetycznej urządzeń,
 • Rysunki techniczne, opisy, fotografie – inwentaryzację uzupełniającą w przypadku braku okumentacji projektowych, pełnej dokumentacji architektonicznej,
 • Projekty wykonawcze z zakresu termomodernizacji – ocieplenia, przebudowy instalacji, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, np. Kolektorów slonecznych, pomp ciepła, systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła,
 • Określenie efektu ekologicznego,
 • Studium wykonalności,
 • Badań efektywności energetycznej pod kątem białych certyfikatów,
 • Analizy dostępnych źródeł finansowania, dofinansowania.

Dlaczego podjąć współpracę z GS ENERGIA w zakresie przeprowadzenia audytów energetycznych?

Nasze audyty wykonujemy kompleksowo, nie skupiając się jedynie na wybranym aspekcie obiektu, jak elektryka, mechanika, stolarka okienka. W czasie procedury nasi specjaliści sprawdzają cały budynek pod kątem technicznym, architektonicznym, instalacyjnym. Ekspertyzy, które przeprowadza GS ENERGIA są zdywersyfikowane. Współpracujemy z zakładami przemysłowymi, samorządami, gminami, bankami, obiektami biurowymi, centrami handlowymi, hotelami, fabrykami. Takie różnorodne doświadczenie sprawia, że rozumiemy możliwości i potrzeby naszych klientów i jesteśmy w stanie zaproponować im dopasowane do ich potrzeb rozwiązania.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

Zaufali nam m.in.:

Szanowni Użytkownicy, Informujemy, że strona internetowa www.gsenergia.pl wykorzystuje pliki cookies zapisywane na komputerze Użytkownika Strony celem dostosowania jej do jego indywidualnych preferencji oraz zapewnienia komfortu podczas przeglądania strony i korzystania z jego funkcjonalności. Jeśli kontynuują Państwo przeglądanie tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażają Państwo zgodę na użycie tych plików. Informujemy, że w każdej chwili mogą zmienić Państwo ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.